Observatori Diocesà de la Pobresa i l'Exclusió Social

Una eina per a l'anàlisi i la millora de l'acció social

Informes d'Impacte

Durant el 2021, l’Observatori Diocesà de la Pobresa i l’Exclusió Social ha iniciat la publicació i difusió dels resultats dels seus estudis amb la sèrie Informes d'Impacte. El primer informe, publicat el mes de juliol, s'ha centrat en l’impacte de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) i l’Ingrés Mínim Vital (IMV) en les persones ateses per l’entitat. El mes de gener de 2022 s'ha presentat el segon informe, dedicat a l'exclusió residencial.