Pis Devesa

Quan compleixen la majoria d’edat, els joves migrants que han estat tutelats per l’administració i que no tenen referents familiars, sovint es troben en situacions de vulnerabilitat, perquè no han pogut regularitzar la seva documentació o per falta de recursos suficients per viure de manera autònoma. Aquest projecte, que és un pis d'autonomia, ofereix una solució residencial a un grup de joves, però també seguiment personal i acompanyament integral, a través de tots els àmbits d’actuació de Càritas, amb l’objectiu que sigui l'última passa per inserir-se social i laboralment amb èxit.

8

participants

50 %

s'ha emancipat fruit d'una inserció laboral d'èxit

Finançament: Agència de l'Habitatge de Catalunya, Generalitat de Catalunya-Departament de Drets Socials-Direcció General d'Atenció a l'Infància i l'Adolescència.