L'impacte en les persones

27.998

persones ateses

61.596

persones beneficiades

12%

d'increment respecte d'abans de la pandèmia

20% d'increment en necessitats bàsiques des d'abans COVID

20% d'increment d'atenció en projectes d'acollida i acompanyament

95% no percep ajudes per ingressos mínims

60% de llars en situació d'emergència habitacional

14,7% de les persones viu en habitatges ocupats

un 57,9% de les persones es troba en situació d'atur

Creix un 5% el nombre de dones ateses

1 de cada 3 persones ateses té menys de 35 anys

Creix un 7,7% les famílies monoparentals

1 de cada 3 no té estudis

1 de cada 5 és treballador pobre

1 de cada 3 en situació administrativa irregular

Increment de persones ateses

2019

24.553 persones ateses

2020

29.915 persones ateses

2021

27.998 persones ateses

Dades econòmiques

Durant el 2021, Càritas Diocesana de Girona va destinar més de 9 milions d'euros a totes les seves activitats. Les fonts privades van representar el 44,69% dels recursos gestionats, gràcies a la solidaritat i el compromís de tantes persones i entitats que confien en nosaltres i ens permeten treballar per tal que a la nostra societat ningú no es quedi enrere.

9.718.419

inversió social

Procedència dels fons

Fons privats 44,69%

3.178.299

Fons públics 55,31%

3.933.411

Detall dels fons privats

Socis, donants i llegats

30,17%

Entitats privades

8,37%

Parròquies i entitats religioses

4,17%

Altres (extraordinaris) 1,98%

Detall dels fons públics

Estat

0,20%

UE Fons Social Europeu

1,49%

Ens locals

30,34%

Generalitat de Catalunya 23,27%

Destí de la inversió social

Acció social

85,07%

Gestió i Administració

10,95%

Voluntariat i formació

1,20%

Sensibilització, comunicació i captació 2,78%

Detall de la informació econòmica

* Es presenta informació econòmica agrupada de Càritas Diocesana de Girona, amb NIF R1700016G i d’Ecosol, empresa d’inserció (Economia Solidària, Empresa Inserció, SLU), amb NIF B17859786. El detall de procedència dels fons es refereix només a Càritas Diocesana de Girona. El detall dels comptes d’Ecosol, empresa d’inserció està especificat en el seu apartat en aquesta memòria. Els comptes de totes dues entitats són provisionals i estan pendents dels respectius informes d’auditoria externa de comptes d’acord amb la Llei 22/2015 d’auditoria de comptes.

** Cooperació internacional, detall del recaptat de les campanyes d’emergència, i desenvolupat a través dels programes de cooperació de Càritas espanyola.