Sense Llar i Habitatge

Defensem el Dret a una llar digna

828.435

inversió social

7

projectes

Pisos d'Acollida Temporal per la Inclusió

Dones i mares amb fills a càrrec que pateixen precarietat econòmica severa conviuen de manera temporal en pisos compartits per millorar l’autonomia personal.

Conviu

Facilitem que les persones que provenen d’institucions penitenciàries catalanes puguin tenir oportunitats per adaptar-se i integrar-se a la societat.

Llaços

Procurem que les persones sense llar puguin accedir a un habitatge i que esdevingui una eina per arrelar en un entorn, crear vincles socials i evitar l’aïllament.

Som Refugi

Cal Manco és una casa d’acollida pensada per acollir i acompanyar fins a vint joves migrants sense referents en el seu camí cap a la inserció social i laboral.

Pis Devesa

Oferim solucions d’habitatge i acompanyament integral a joves migrants sense referents extutelats per l’administració, a través de tots els àmbits d’actuació de Càritas, amb l’objectiu que puguin inserir-se social i laboralment.

Sense Llar

Sortim al carrer per localitzar i contactar amb persones en situació de sensellarisme amb l’objectiu d'evitar que la manca d’habitatge empitjori les situacions d’exclusió social i que les persones puguin tenir autonomia i millorar la seva qualitat de vida.

Servei en Drets Socials d'Habitatge

Assessorem i acompanyem les persones i les famílies amb dificultats relacionades amb l'accés a un habitatge digne.