Conviu

Facilitem que les persones que provenen d’institucions penitenciàries catalanes puguin tenir oportunitats per adaptar-se i integrar-se a la societat. Oferim un habitatge temporal a persones que es troben en segon i tercer grau de permisos penitenciaris i que no compten amb l’entorn familiar ni els recursos suficients per gaudir d'aquest dret. Els oferim habitatge, manutenció bàsica i suport integral en coordinació amb la resta de projectes, perquè puguin formar-se, trobar feina i reinserir-se socialment, comptant amb la seva implicació.

29

persones ateses

1.240

estades de convivència per promoure l'empoderament

Finançament: Agència de l'Habitatge de Catalunya, Generalitat de Catalunya-Departament de Justícia-Direcció General de Serveis Penitenciaris, Generalitat de Catalunya-Departament de Drets Socials amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'IRPF.