Servei en Drets Socials d'Habitatge

El Servei en Drets Socials d'Habitatge té com a finalitat assessorar i acompanyar persones i famílies amb dificultats que afecten els seus drets socials més bàsics. Aquest servei atén situacions diverses, que van des de desnonaments hipotecaris o per precari, als deutes per crèdits personals a entitats bancàries o l'impagament de lloguers, fins al suport en la tramitació de la renda garantida de ciutadania. Un equip de persones voluntàries, amb coneixements jurídics i financers, entrevista i assessora les famílies ateses amb l'objectiu de mediar i trobar solucions a aquestes situacions.

24

persones ateses

4

persones voluntàries

Finançament: Fondo Banco Santander.