Som Càritas

Una entitat sense ànim de lucre de l’Església catòlica

Identitat

Càritas Diocesana de Girona, formada per totes les Càritas del Bisbat de Girona, és una entitat de l’Església catòlica, amb personalitat jurídica pròpia, que té com a objectiu promoure, coordinar, harmonitzar i realitzar l’acció social de la diòcesi, a la llum de l’Evangeli i de la Doctrina Social de l’Església

Missió

Acollir les persones que es troben en situació o risc de pobresa i exclusió social, especialment les més vulnerables i acompanyar-les en el seu procés de promoció i desenvolupament integral, analitzant i incidint en les causes de la pobresa i treballant per la justícia social.

Valors

L’amor és el fonament de la nostra identitat i servei, font inspiradora dels nostres valors: la dignitat de la persona, la justícia social, la solidaritat, la participació, l’austeritat, la innovació i qualitat i la transparència.

La diòcesi de Girona


L’acció de Càritas Diocesana de Girona es desenvolupa de manera coordinada amb els 52 equips locals i els serveis generals. Aquests 52 equips locals són les Càritas parroquials, interparroquials, d'agrupació de parròquies i arxiprestals, que arreu del territori treballen arrelades a la realitat social tenint com a element bàsic la parròquia. L’Assemblea Diocesana es reuneix com a òrgan d’expressió i participació de tots els equips i fixa les orientacions generals de l’entitat. El Consell Diocesà es troba trimestralment, està format per persones representants dels 13 arxiprestats i és el màxim òrgan de govern de l’entitat. La Comissió Permanent és el seu òrgan delegat, i es reuneix mensualment.

52

equips locals

13

arxiprestats

Organització

Consell diocesà

President: + Bisbe Francesc; Delegat episcopal: Mn. Esteve Sureda; Directora: Dolors Puigdevall; Secretari general, Martí Batllori; Administradora, Marta Dilmé; Consellers: Pere Bohigas, Carme Carbó, Núria Carreras, Montserrat Colomé, Pepi Gimenez, Rosa Gual, Josep Llussà, Josep Lluís Felipe, Pep Plademunt, Toni Pons, Josep Ramírez, Enric Sala i Immaculada Vicens. Marià Lorca va deixar el Consell el desembre de 2021.

"Cada persona és objecte de l’amor i la sol·licitud de Déu"

+ Bisbe Francesc Pardo (1946 - 2022)

Aquest mes d'abril ens ha deixat el bisbe Francesc, president de Càritas Diocesana de Girona, sempre present al nostre costat: en els consells, en les assemblees, en la presentació de la memòria anual per Corpus i en totes les cites destacades. Recordem les seves paraules: "més enllà de la Càritas organitzada, Càritas som tots".