13

persones voluntàries

7

projectes d'acció social

49,4967€ d'inversió social

Acollida i Acompanyament

Servei d'Acollida i Acompanyament Integral

Escoltem les persones que se’ns adrecen i establim un pla de treball per superar les situacions de vulnerabilitat.

77 persones ateses

239 persones beneficiades

2 persones voluntàries

Taller de Costura

Ens reunim per compartir coneixements pràctics de costura, de reutilització i de reciclatge de roba, i, alhora, fomentem els vincles entre persones d’una comunitat per evitar les situacions d’exclusió social.

2 persones participants

Servei en Drets Socials de Suport en tràmits

Assessorem i acompanyem les persones que tenen dificultats a l'hora de fer tràmits administratius de manera telemàtica.

1 persones ateses

Acompanyament a les persones grans

Ser Gran en Dignitat

Les persones voluntàries visiten setmanalment persones grans a domicili o en residències per escoltar-les, acompanyar-les i evitar la solitud. Enguany, el seguiment ha estat telemàtic.

7 persones ateses

2 persones voluntàries

Cobertura de necessitats bàsiques

Rober

Reutilitzem la roba descartada i en potenciem el consum sostenible entre les persones amb pocs recursos econòmics.


22 persones ateses

36 persones beneficiades

1 persona voluntària

Servei d'Ajuda Econòmica

Oferim ajudes econòmiques puntuals a famílies en risc d’exclusió per fer front a despeses bàsiques i revertir situacions d’alta vulnerabilitat.


30 persones ateses

68 ajudes realitzades

7.158 en ajudes directes

Infància, Joves i Família

Servei d'Intervenció Educativa

Obrim espais i oferim acompanyament per garantir la igualtat d’oportunitats en l’educació de tots els infants, comptant amb la participació de les famílies i de l’entorn educatiu.


14 persones ateses

56 persones beneficiades

6 persona voluntària

Dades econòmiques L'Escala

L'Escala Càritas memòria 2021.pdf

Càritas L’Escala

C/ del Port, 49

17130 L’Escala

972 77 38 38

directiva.lescala@caritasgirona.cat