221

persones voluntàries

29

projectes d'acció social

1.266.359€ d'inversió social

Acollida i acompanyament

Servei d'Acollida i Acompanyament Integral

Escoltem les persones que se’ns adrecen i establim un pla de treball per superar les situacions de vulnerabilitat.

326 persones ateses

665 persones beneficiades

5 persones voluntàries

Taller de costura

Ens reunim per compartir coneixements pràctics de costura, de reutilització i de reciclatge de roba, i, alhora, fomentem els vincles entre persones d’una comunitat per evitar les situacions d’exclusió social.

19 persones ateses

8 persones voluntàries

Tallers d'Acollida Lingüística i Cultural

Aprendre la llengua de la societat d’acollida és un aspecte bàsic per poder-se integrar, compartir experiències amb el veïnat, entendre els comunicats de l’escola o optar a una feina.

46 persones participants

9 persones voluntàries

Servei en Drets Socials de Suport en Tràmits

Assessorem i acompanyem les persones que tenen dificultats a l'hora de fer tràmits administratius de manera telemàtica.

18 persones ateses

55 persones beneficiades

2 persones voluntàries

Cobertura de necessitats bàsiques

Centre de Distribució d'Aliments

Cobrim les necessitats bàsiques d’alimentació i higiene de persones i famílies amb greus dificultats econòmiques, a través d’un sistema d’entrega dignificada i equitativa.

2.765 persones ateses

7,640 persones beneficiades

70 persones voluntàries

Rober

Reutilitzem la roba descartada i en potenciem el consum sostenible entre les persones amb pocs recursos econòmics.


424 persones ateses

881 persones beneficiades

35 persones voluntàries

42% de persones sense llar

Servei d'Ajuda Econòmica

Oferim ajudes econòmiques puntuals a famílies en risc d’exclusió per fer front a despeses bàsiques i revertir situacions d’alta vulnerabilitat.


107 persones ateses

208 ajudes realitzades

16.850 d'inversió

Infància, joves i família

Projecte d'Acompanyament a l'Escolaritat

Lluitem contra l’absentisme i el fracàs escolar dels alumnes de secundària en situacions de vulnerabilitat.


60 joves

122 persones beneficiades

20 persones voluntàries

80% aconsegueix els objectius del pla de treball

Servei d'Intervenció Educativa

Oferim acompanyament per garantir la igualtat d’oportunitats en l’educació de tots els infants, comptant amb la participació de les famílies i de l’entorn educatiu.


201 infants i joves

327 persones beneficiades

5 persones voluntàries

Proinfància

Abordem l’exclusió a través d’un model d’atenció d’infants de 0 a 18 anys que mobilitza les famílies i l’entorn educatiu i social.


63 infants acompanyats

210 persones beneficiades

95% millora resultats acadèmics

21% rep acompanyament emocional

Fes +

Millorem les oportunitats per accedir a estudis superiors o al mercat laboral a joves amb falta de recursos.

23 persones participants

40 persones beneficiades

6 persones voluntàries

Acompanyament a les persones grans

Apadrinar un Avi

Fomentem les relacions intergeneracionals entre persones grans que viuen en residències i voluntariat jove de centres educatius.

68 persones grans

99 joves voluntaris

Ser Gran en Dignitat

Programem visites o trobades telemàtiques de persones voluntàries a persones grans que viuen en residències o al seu domicili per lluitar contra solitud no volguda i l’aïllament.

58 persones ateses

38 persones voluntàries


Itineraris d'Inserció Sociolaboral

Orientació Sociolaboral

Millorem el nivell d’ocupabilitat de les persones amb especial dificultat per trobar feina a través d’un itinerari personal.

183 persones ateses

583 persones a l'acollida laboral

Intermediació i Prospecció Incorpora

Un equip professional fa d’intermediari entre les persones ateses per Càritas i que participen activament en la recerca de feina i les empreses que ofereixen llocs de treball.

190 persones ateses

Punt d'Activació

Oferim espais grupals adreçats a persones amb dificultats per accedir al mercat laboral i facilitem eines i recursos personals per millorar les habilitats i competències transversals.

65 persones ateses


Reincopora

Orientem i companyem les persones en situació d’internament amb l’objectiu de millorar les seves oportunitats laborals.

24 persones ateses

Itineraris Integrals d'Inserció

Acompanyem i assessorem de manera personalitzada a les persones més vulnerables en el procés de recerca de feina.

176 persones ateses


Pretaller de Neteja i serveis de proximitat

Els serveis de neteja representen una oportunitat laboral per a moltes persones amb dificultats per accedir a una feina més qualificada.

27 persones ateses

Formació en alternança

Oferim formació en competències bàsiques i tècnica a joves migrants sense referents per facilitar-los la inserció laboral.

11 persones servei de neteja

14 persones muntatge de bicicletes


Ecosol, empresa d'inserció

Fomentem la inserció laboral a través de les diverses línies d'activitat en economia solidària d'Ecosol, l'empresa d'inserció de Càritas Diocesana de Girona


56 persones contractades al servei de neteja i manteniment integral

70 persones contractades en muntatge de bicicletes

11 persones contractades al servei de missatgeria sostenible

6 persones contractades al servei d'hosteleria El Coro

2 persones contractades al Centre de Distribució d'Aliments

4 persones contractades al servei de gestió de residus

Sense Llar i Habitatge

Pis Devesa

Oferim solucions d’habitatge i acompanyament integral a joves migrants sense referents extutelats per l’administració, a través de tots els àmbits d’actuació de Càritas, amb l’objectiu que puguin inserir-se social i laboralment.

8 persones ateses

50% aconsegueix contracte laboral

Llaços

Procurem que les persones sense llar puguin accedir a un habitatge i que esdevingui una eina per arrelar en un entorn, crear vincles socials i evitar l’aïllament.

3 persones ateses

7 persones beneficiades

2 famílies en habitatges individuals

Conviu

Facilitem que les persones que provenen d’institucions penitenciàries catalanes puguin tenir oportunitats per adaptar-se i integrar-se a la societat.

29 persones ateses

1.240 estades

Pisos d'Acollida Temporal per la Inclusió

Dones i mares amb fills a càrrec que pateixen precarietat econòmica severa conviuen de manera temporal en pisos compartits per millorar l’autonomia personal.

11 persones ateses

23 persones beneficiades

135 mesos de permanència al projecte

Servei en Drets Socials en Habitatge

Assessorem i acompanyem les persones i les famílies amb dificultats relacionades amb l'accés a un habitatge digne.

11 persones ateses

2 persones voluntàries

Assessorament Jurídic

Servei d'Assessorament Contra el Racisme i la Discriminació

Proporcinem suport a les persones que reben discriminacions i actituds racistes i oferim recursos de sensibilització i denúncia.

30 persones ateses

69 persones reben formació específica

Servei d'Assessorament a l'Immigrant

Assessorament legal i suport jurídic per resoldre qüestions relacionades amb temes d’estrangeria.


1.732 persones ateses

460 regularitzacions

3.802 visites d'acompanyament jurídic

Consulta la versió impresa i el detall econòmic

Interparroquial de Girona Càritas memòria 2021.pdf

Càritas Interparroquial de Girona

c/ Narcís Blanch, 26

17003 Girona

972 749188

girona@caritasgirona.cat