Pisos d'Acollida Temporal per la Inclusió

Oferim recursos residencials compartits per a dones i mares amb infants a càrrec que pateixen precarietat econòmica severa i els proporcionem el suport necessari perquè puguin superar les situacions d’exclusió i recuperar autonomia. Ens encarreguem de no deixar soles aquestes persones i acompanyar-les en tot el procés de millora, que inclou tant aspectes jurídics, de salut, de promoció personal de la pròpia dona, així com de cura i d’atenció a infants, per garantir la bona convivència i el suport mutu.

19

persones ateses

54

persones beneficiades

80%

rep suport econòmic per millorar la seva autonomia

Finançament: Ajuntament de Girona, Figueres, Agència de l'Habitatge de Catalunya, Generalitat de Catalunya-Departament de Drets Socials, Consorci Benestar Gironès-Salt, Fondo Santander.