Punt d'Activació

Dins el projecte Fem Comunitat, els Punts d'Activació han estat uns espais grupals adreçats a persones amb dificultats per accedir al mercat laboral. En aquestes trobades es faciliten eines i recursos personals per millorar les habilitats i competències transversals que afavoreixin la seva inclusió sociolaboral. Es parteix del coneixement dels recursos del mateix territori i la interrelació i relació d'ajuda entre les diferents persones participants per vincular-les amb el seu entorn més proper, fomentant la seva mobilització i implicació activa en la mateixa comunitat.

179

persones participants

6

intervencions de mitjana per persona

82%


complementa el procés amb l'acompanyament d'altres projectes de l'entitat

Finançament: Generalitat de Catalunya-Departament de Drets Socials.