Intermediació i Prospecció - Incorpora

Les accions d'Intermediació i prospecció laboral són una part important dels processos d'acompanyament cap a la inserció sociolaboral de les persones més vulnerables, com a últim pas abans de la incorporació al mercat laboral. Van dirigides a ser un pont entre les persones que busquen feina i les ofertes de feina que ofereixen les empreses socialment responsables o famílies ocupadores.


Tant les empreses, les famílies ocupadores com les persones que acompanyem compten amb l'assessorament, orientació i seguiment d'un/a professional de referència. Les empreses tenen el suport de Càritas per desenvolupar les seves accions de Responsabilitat Social Corporativa vinculades amb les accions vinculades a la formació, selecció i desenvolupament del personal.


Formem part del Programa Incorpora de la Fundació "la Caixa" i estem autoritzats com a agència de col·locació pel SOC amb el número 09000000319.

440

persones ateses

44,7%

s'incorpora al mercat laboral

186

ofertes gestionades

82


prospeccions amb empreses per aconseguir oportunitats laborals

Finançament: Fundació Bancària "la Caixa".