Inserció Sociolaboral

Treballem per l’accés a una feina digna

543.284

inversió social

8

projectes

Servei d'Orientació Sociolaboral

Millorem el nivell d’ocupabilitat de les persones amb especial dificultat per trobar feina a través d’un itinerari personal.

Reincorpora

Orientem i companyem les persones en situació d’internament amb l’objectiu de millorar les seves oportunitats laborals.

Itineraris integrals d'inserció

Acompanyem i assessorem de manera personalitzada a les persones més vulnerables en el procés de recerca de feina.

Punt d'Activació

Oferim espais grupals adreçats a persones amb dificultats per accedir al mercat laboral i facilitem eines i recursos personals per millorar les habilitats i competències transversals.

Formació en Alternança Muntatge Industrial

Oferim formació en competències bàsiques i formació tècnica i professional a joves tutelats o extutelats per l’administració.

Formació en Alternança Atenció al client

Oferim formació a joves en situació o risc de vulnerabilitat social, mitjançant un itinerari formatiu dins un context laboral que els permeti accedir a una feina o una oferta de feina.

Intermediació i Prospecció - Incorpora

Un equip professional fa d’intermediari entre les persones ateses per Càritas i que participen activament en la recerca de feina i les empreses que ofereixen llocs de treball.

Pretaller de Neteja i serveis de proximitat

Els serveis de neteja representen una oportunitat laboral per a moltes persones amb dificultats per accedir a una feina més qualificada.