Càritas ProInfància

Les situacions de pobresa es transmeten entre generacions d’una mateixa família i afecten les condicions de l’entorn i la salut. Tot plegat acaba repercutint molt clarament en el procés d’aprenentatge i desenvolupament socioeducatius escolarització d’infants i adolescents.


Càritas, en el marc del programa CaixaProInfància de la Fundació "la Caixa", amb un treball en xarxa on hi col.laboren els serveis socials, altres entitats socials i 40 centres educatius, aborda aquestes situacions a través d’un model d’atenció integral a famílies amb menors de 0 a 18 anys i que mobilitza l’entorn educatiu i social, en espais de trobada que tenen lloc setmanalment, en els quals s’ofereix suport social, educatiu i emocional, a cada cas, per prevenir situacions d’exclusió social.

290

persones ateses

486

persones beneficiades

44

persones voluntàries

1.022


sessions socioeducatives

74,15%

millora els resultats acadèmics i les competències i habilitats

488

entrevistes amb pares, mares o tutors

Finançament: Fundació Bancària "la Caixa".