Fes+

Les persones que cursen estudis postobligatoris tenen més oportunitats per accedir a estudis superiors i al mercat laboral en millors condicions i, d’aquesta manera, trencar el cercle de la pobresa. L’objectiu del projecte Fes+ és precisament acompanyar i fer un seguiment actiu de joves en situació de vulnerabilitat que es troben en aquesta etapa, per tal d’oferir-los les eines i el suport necessaris per superar-la amb èxit, amb la col·laboració de les famílies i de manera coordinada amb tot l’entorn educatiu.

78

persones ateses

145

persones beneficiades

17

persones voluntàries

Finançament: Ajuntament de Salt, Generalitat de Catalunya-Departament de Drets Socials, Fundació Futur Girona Est.