Servei d'Ajuda Econòmica

Les famílies que no disposen d’ingressos ni de recursos suficients per cobrir les seves necessitats bàsiques, o aquelles que es troben en situacions d’alta vulnerabilitat, reben ajuden econòmiques puntuals i de caire excepcional per fer front a despeses molt bàsiques, mentre establim un pla de treball integral per revertir aquestes situacions, amb la implicació de les famílies participants i amb l’objectiu que millorin la seva autonomia.

610

persones ateses

1.528

persones beneficiades

1.371

ajudes econòmiques

1.120h


dedicades a cobrir econòmicament les necessitats més bàsiques de la llar

Finançament: Ajuntament de l'Escala, Figueres, Malgrat de Mar, Pineda de Mar, Càritas Catalunya, Fundació Bancària "la Caixa".