Servei d'Assessorament contra el Racisme i la Discriminació

Oferim recursos per sensibilitzar i lluitar contra la normalització dels discursos racistes, la discriminació i la xenofòbia. Acompanyem i donem suport a les víctimes d'aquestes situacions per evitar que quedin invisibilitzades. Denunciem les actituds i accions que no respecten aquest marc de convivència, promovent un discurs inclusiu, de comprensió i respecte a la diferència que afavoreixin la igualtat d'oportunitats, la justícia i la cohesió social.

30

persones ateses

100

entrevistes d'acompanyament i suport

69

participants en accions de formació

Finançament: Generalitat de Catalunya-Departament de Drets Socials amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'IRPF.