Assessorament Jurídic

Acompanyem els processos de defensa de Drets Socials

2

projectes

266.625

inversió social

Servei d'Assessorament a l'Immigrant

Proporcionem assessorament legal i suport jurídic per resoldre qüestions relacionades amb temes d’estrangeria.

Servei d'Assessorament contra el Racisme i la Discriminació

Acompanyem i donem suport a les persones que reben discriminacions i actituds racistes i oferim recursos de sensibilització i denúncia.