Servei en Drets Socials de Suport en Tràmits

Oferim suport a les persones que han de realitzar algun tràmit administratiu i tenen dificultats per a poder-ho fer de forma telemàtica, ja sigui perquè no disposen d'accés a internet, o no tenen habilitat en l'ús de les tecnologies o tenen altres tipus de dificultats, com per exemple, l'idioma.


177

persones ateses

548

persones beneficiades

16

persones voluntàries